Optiuni
Birourile noastre
Romania
Universitatea Politehnica din Timisoara
Facultatea de Mecanica www.mec.upt.ro
B-dul Mihai Viteazu nr.1, camera 131A, 300222 Timisoara
Tel +40 256 403670, Fax +40 256 403669
e-mail: ioana.ionel@mec.upt.ro Persoana de contact:
Prof.dr.ing.habil Ioana IONEL

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara
http://www.usab-tm.ro
Calea Aradului 119, Timisoara, 300593
Tel.: +40 256 277001 Fax.: +40 256 277110
e-mail: usabtm@mail.dnttm.ro Persoana de contact:
S.l.dr. Teodor VINTILA
Ungaria
Universitatea din Szeged
www.u-szeged.hu
Dugonics square 13, Szeged H-6723
Tel + 36 62 544 001, Fax + +36 62 546 371
e-mail: rektor@rekt.u-szeged.hu Persoana de contact:
Dr. Gábor Szabó Rector

Alapítvány a Biotechnológiai Nevelés és Oktatás Korszerűsítéséért
http://www.helyicivil.hu
Tel: +36 62 546 930, Fax: +36 62 544 352
e-mail: kornel@brc.hu Persoana de contact:
Prof.dr. Kornél L. Kovács

Obiective si Grupuri tinta

IlustraÄ?n?? obr??zok Obiective

Principalul obiectiv al proiectului este de a derula activitati de cercetare si dezvoltare în sprijinul inovarii în domeniul productiei de biogaz. O schimbare considerabila în politica energetica a ambelor tari, poate proveni doar din practici pozitive, respectiv din schimb de bune practici. Pentru a atinge acest obiectiv major, partenerii vor încerca sa identifice îmbunatatiri potentiale ale modalitatilor de producere a biogazului, atât din compusi solizi, cât si din compusi lichizi.

Pâna la sfârsitul proiectului, partenerii urmeaza a efectua cercettri commune cu scopul de a aduce valoare adaugata domeniului. Scopul este de a reuni tehnologia, domeniul politic, industria, educaia, domeniul financiar si serviciile publice, pentru a spori gradul de întelegere asupra provocarilor generate de consumul urias de energie, combinat cu caracterul limitat al resurselor. Aceasta poate constitui o oportunitate pentru o schimbare fundamentala a modului în care lumea produce si consuma energie.

Grupuri tinta

Beneficiarii directi sunt cetatenii judetelor Csongrad si Timis. Pentru a junge la acesti cetateni, trebuie inclusi factorii de decizie de la nivel local si întreprinderile mici si mijlocii. În general, contributia la reducerea de emisii de CO2, respectiv exploatarea biomasei si a deseurilor vegetale pentru generarea de energie, se vor adauga la eforturile întreprinse la nivel mondial de a controla încalzirea globala. Atât Ungaria, cat si România au sarcini deosebit de importante asumate prin acest proiect. Pe termen mediu si lung, proiectul va încerca sa imbunatateasca viata oamenilor care traiesc în regiunea transfrontaliera, totodata tratând printr-o abordare moderna deseurile vegetale si producând biogaz din surse regenerabile.
© 2012 Resgas2011