evden eve nakliyat

Studii de Licenta


Studiile de Licenta sunt prima etapa din ciclul de studii universitare ce se desfasoara in Romania si sunt conforme cu normele Uniunii Europene referitoare la Procesul Bologna.

Procesul Bologna este un angajament de a asigura un cadru comun pentru învățământul superior din Europa.

 

Ofertă educaţională Licenţă

 

Domeniul de licenţă

Program de studii / Specializare

Link promovare specializare

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

pdf

Inginerie industrială

Ingineria sudării

pdf

Tehnologia construcţiilor de maşini

pdf

Tehnologia construcţiilor de maşini (TCM) – Învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)

pdf

Ingineria materialelor

Ştiinţa materialelor

pdf

Inginerie mecanică

Inginerie mecanică

pdf

Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară

pdf

Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice

pdf

Sisteme şi echipamente termice

pdf

Vehicule pentru transport feroviar

pdf

Ingineria transporturilor

Ingineria transporturilor şi a traficului

pdf

Mecatronică şi robotică

Mecatronică

pdf

Robotică

pdf

Ştiinţe inginereşti aplicate

Inginerie medicală

pdf

 

 

 

Procesul Bologna nu presupune uniformizarea învățământului superior din diverse țări, ci armonizarea sa, după următoarele principii:

 

--- o structură în două trepte:

  1. treapta de studii universitare de licență (Bachelor's Degree sau BSc), de 4 ani;
  2. treapta de studii universitare de masterat (Master's Degree sau MSc), de 2 ani, urmat simultan sau ulterior de doctorat (PhD);

--- un sistem comun de credite de studiu transferabile (ECTS) de echivalare a studiilor, care să permită o cât mai largă mobilitate a studenților;

--- un supliment de diplomă care să permită compararea diplomelor pentru a favoriza integrarea cetățenilor europeni pe piața muncii și de a îmbunătăți competitivitatea învățământului superior european pe plan mondial.

 

Cele două trepte sunt inspirate din învățământul anglo-saxon și corespund cursurilor de undergraduate, respectiv (post)graduate.

 

Planuri de Invatamant (Tabelul de mai jos)

- Organizarea pe semestre a cursurilor ce se parcurg in cadrul fiecarei specializari

Denumire Domeniu (cod)

Specializare

An

Ingineria autovehiculelor (20.40.160)

I-II

pdf

Autovehicule rutiere (20.40.160.30)

III-IV

pdf

Ingineria transporturilor (20.40.240)

I-II

pdf

Ing. transport. şi a traficului (20.40.240.10)

III-IV

pdf

Inginerie industrială (20.70.130)

I-II

pdf

Tehnologia construcţiilor de maşini (20.70.130.10)

III-IV

pdf

Tehnologia construcţiilor de maşini - Învățământ cu

I-II

pdf

Frecvență Redusă (IFR) (20.70.130.10)

III-IV

pdf

Ştiinţe inginereşti aplicate (20.70.270)

I-II

pdf

Inginerie medicală

III-IV

pdf

Ingineria materialelor (20.70.170)

I-II

pdf

Ştiinţa materialelor (20.70.170.10)

III-IV

pdf

Inginerie mecanică (20.70.180)

I-II

pdf

Inginerie mecanică (20.70.180.50)

III-IV

pdf

Maşini şi sist. hidraulice şi pneumatice

III-IV

pdf

Sisteme și echipamente termice

I-IV

pdf

Mecatronică şi robotică (20.70.250)

I-II

pdf

Mecatronică (20.70.250.10)

III-IV

pdf

Robotică  (20.70.250.20)

III-IV

pdf

 


Fisele disciplinelor

 

07.04.2021


 

 

Studii de Licenta la Universitatea Politehnica Timisoara - informatii de pe pagina web a Universitatii


 

Admitere Licenta