evden eve nakliyat

 

Studii de Master


Studiile universitare de masterat asigură fie aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, fie obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.

 


Ghid cadru pentru realizarea Disertatiei

21.02.2018


Admitere Master - Inscriere

 


 

Ofertă educaţională Master

 

 

 

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Info

Ingineria autovehiculelor

Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule

pdf

Inginerie industrială

Inginerie integrată

pdf

Ingineria produselor din materiale polimerice şi compozite

pdf

Procedee productive de sudare în mediu de gaze protectoare

pdf

Ingineria materialelor

Materiale şi tehnologii avansate

pdf

Inginerie mecanică

Hidrodinamica maşinilor şi sistemelor hidromecanice

pdf

Inginerie mecanică avansată

pdf

Ingineria relaţiilor de muncă, sănătate şi securitate în muncă

pdf

Managementul calităţii proceselor tehnologice

pdf

Sisteme integrate pentru fabricaţia agroalimentară

pdf

Sisteme feroviare moderne

pdf

Ingineria transporturilor

Tehnici avansate în transportul rutier

pdf

Mecatronică şi robotică

Ingineria calităţii în mecatronică şi robotică

pdf

Ergoinginerie în mecatronică

pdf

Sisteme robotice cu inteligenţă artificială

pdf

Ştiinţe inginereşti aplicate

Metode şi tehnici statistice în sănătate şi în cercetarea clinică

pdf

Interdisciplinar

(Domeniul Stiinte ingineresti aplicate)

Implanturi, proteze şi evaluare biomecanică

pdf


Fisele Disciplinelor

07.04.2021


 

 

Rapoarte autoevaluare periodica Master

 

Raport de Autoevaluare al programului de Master "Ingineria Produselor din Materiale Polimerice"

Raport de Autoevaluare al Domeniului Inginerie Industriala

 

Raport de Autoevaluare al Domeniului Inginerie Mecanica

Raport de Autoevaluare al Domeniului Ingineria Materialelor

 

Raport de Autoevaluare al programului de Master "Sisteme Robotice cu Inteligenta Artificiala"

Raport de Autoevaluare al Domeniului Mecatronica si Robotica